POI=" Telefonas: +37065944264 - Smilteles.lt informacija" PT="21.127605099999982 55.750195" STREET="Klaipeda Dragūnų " CITY="LT-"