POI=" Telefonas: +37060509395 - Smilteles.lt informacija" PT="21.076346599999965 55.9412988" STREET="Vanagupes g." CITY="LT-"