POI=" Telefonas: +37061888230 - Smilteles.lt informacija" PT="21.119121500000006 55.5402194" STREET="Ievos kalno g. 1" CITY="LT-"