POI=" Telefonas: +37061340009 - Smilteles.lt informacija" PT="23.980016200000023 54.0250877" STREET="Aušros 37" CITY="LT-"